Inteligentny system CONTROL 4.0

Czym jest system CONTROL 4.0?

Od połowy 2017 roku każdy model agregatu może zostać wyposażony w chip CONTROL 4.0 Jest to urządzenie o bardzo małych wymiarach umieszczane na obudowie agregatu w takim miejscu, aby nie kolidowało z żadnym rodzajem pracy, jaką może wykonywać agregat. Dzięki wymiennej baterii chip pracuje niezależnie od aktualnego stanu agregatu, a jej duża pojemność zapewnia funkcjonowanie przez kilka miesięcy.

Podstawową funkcją tego urządzenia jest odczytywanie i zapisywanie podstawowych parametrów pracy agregatu w całym okresie jego użytkowania. Po zainstalowaniu darmowej aplikacji na urządzeniu mobilnym z systemem IOS, dane gromadzone przez ten chip mogą być przesyłane bezprzewodowo i odczytywane przez operatora w czasie rzeczywistym. Informacje te umożliwiają szczegółową kontrolę pracy urządzenia co pozwala na jego maksymalne wykorzystanie w trakcie danego rodzaju obróbki. Operator odczytując bieżące wartości poszczególnych parametrów takich jak np. posuw, temperatura, prędkość obrotowa, może samodzielnie je korygować w taki sposób, aby praca agregatu była jak najbardziej efektywna, a jednocześnie nie doszło do jego przeciążenia.

System CONTROL 4.0 pozwala również na uniknięcie ewentualnych uszkodzeń agregatu. Jedną z jego funkcji jest alarmowanie w czasie rzeczywistym operatora o przekroczeniu zaprogramowanych wcześniej parametrów pracy. Dzięki szybkiej reakcji i prawidłowej analizie takich danych jak np. przekroczenie standardowej temperatury pracy, operator może samodzielnie wykryć przyczynę nieprawidłowości i usunąć ją we własnym zakresie, np. wymienić stępione narzędzie. Alarmy dotyczące innych parametrów, między innymi nadmiernych wibracji, mogą sugerować początkowe uszkodzenia nie tylko agregatu, ale również narzędzia lub wrzeciona. Dzięki tym informacjom można uniknąć kosztownych napraw oraz niechcianych długotrwałych przestojów w produkcji.

Gromadzenie danych niezbędnych dla analizy skuteczności pracy urządzenia.

Długofalowe gromadzenie danych o czasie pracy, średniej temperaturze, okresach przestoju, poziomie wibracji i ich właściwa analiza pozwalają zaplanować okresy serwisowania i przeglądów agregatu, a także wykryć symptomy, które mogą sugerować zbliżającą się awarię.

System CONTROL 4.0 jest ściśle powiązany z działem serwisowym firmy Atemag. Informacje odczytywane przez chip są również zapisywane w chmurze, dzięki temu konstruktorzy i serwisanci mają do nich pełny wgląd. W porozumieniu z klientem mogą ustalać terminy przeglądów serwisowych, co stanowczo wydłuża żywotność agregatu i jego bezawaryjną pracę. Analizując dane pochodzące z poszczególnych agregatów, są również w stanie poinformować klienta, w jaki sposób powinien dostosować parametry pracy przy danym rodzaju obróbki, aby wykorzystać 100% możliwości posiadanego urządzenia.

Możliwości integracji oprogramowania.

Docelowo każdy agregat wyposażony w chip systemu CONTROL 4.0 ma być w pełni sprzężony z oprogramowaniem obrabiarki, z która współpracuje. Producenci tacy jak Weinig czy HolzHer dążą do pełnej automatyzacji procesu obróbki, w której dużą rolę odrywają agregaty Atemag. W niedalekiej przyszłości, przepływ danych pomiędzy chipem systemu CONTROL 4.0 a oprogramowaniem maszyny pozwoli na optymalizację procesu obróbki bez udziału operatora.